Bestuur

Bestuurssamenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter:
Tineke Hof
Feikemastraat 19
bvoostenfraneker@gmail.com
Leden bestuur:
 Vacant
Secretariaat:
Hans van Enschoten
gr. v. Prinstererlaan 16
bvoostenfraneker@gmail.com
 Vacant
Penningmeester:
Vacant
 Hilda Akkerman
coördinatie contactpersonen
Thorbeckestraat 9