Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsborrel

Zaterdag 2 januari 2016 van 16.00 tot 18.00 uur werd er van de buurtvereniging Het Oosten de traditionele nieuwjaarsborrel gehouden in de stadsherberg van Bootsma.

Waarnemend voorzitter Wiebe Tolsma verwelkomde de 29 opgekomen leden (viel wat tegen).                                             Ook haalde wnd. voorzitter Wiebe aan dat de buurt dit jaar 2016 het 50 jarig bestaan viert Er werd heel wat afgepraat over het afgelopen jaar ,dat de contributie dit jaar omhoog gaat naar € 15.00 omdat het oud papier weinig meer oplevert. Een suggestie om het zelf weer op te halen,werd door Wiebe beantwoord met dat je dan 6 personen moet zien te krijgen          ( 4 mensen is al moeilijk) dus we moeten wel op de oude voet doorgaan.                                                                       Onder genot van een hapje  en een drankje  speelde Dirk Postma met gitaar en zang tijdens de nieuwjaarsreceptie.             Om een uur of 6  gingen de mensen weer huiswaarts.

Een bezoeker Willem

Meerdere foto`s in de fotogalerij

1382255_1033413446710332_6294516298047374400_n