Straatnamen

J.F Thorbecke straat

J.F Thorbecke;  is een beroemde naam maar wie was dat ook al weer? In de negentiende eeuw was hij een groot staatsman. Hij studeerde in Amsterdam en leiden en promoveerde… Lees meer >

Klaarkampstraat

Klaarkampstraat, deze naam dankt men aan het hervormde rusthuis nieuw klaarkamp˝, de geschiedenis gaat terug naar Rinsumageest, waar in 1165 de cisterciënzer abdij werd gesticht. In 1570 werd Gerardus Jacobi… Lees meer >

Lammerts van Buerenstraat

Lammerts van Bueren was de eerste geneesheer directeur van het psychiatrisch ziekenhuis in Franeker, die op 3 november 1850 werd benoemd. Hij heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor zijn zieken…. Lees meer >

Molenpôlle

Molenpôlle het dempen van scheidingsloten en grachten, het afgraven van de bolwerken, die eens de Franeker burgerij beschermde tegen vreemde indringers, het afbreken van de stadspoorten, dat alles was van… Lees meer >

Osingastraat.

Beste buurtbewoners.  Deze keer de Osingastraat. S.N Osinga werd geboren op 20 februari 1844, was wethouder van Franeker van 1898 tot 1903, hij overleed op 10 december 1903. Deze burger van… Lees meer >

Oud Kaatsveld

Oud Kaatsveld, als je van de Leeuwardenweg het brugje over gaat ligt aan de rechterkant de Stadsherberg. Het was tot 1900 een traditie geworden, dat de kasteleins in stad en… Lees meer >

Salverder weg

Aan de uitloop van de Salverderweg bevindt zich de heerlijkheid Salverd zoals deze Franeker uitbuurt wel is genoemd. Dr G.A Wumkes vermeld in zijn stads- en Dorpskroniek van Friesland, veel… Lees meer >

Schapendijkje

We gaan deze keer over de nieuwe brug en gaan naar het Schapendijkje dat in het uiterste van het Oosten licht. Het Schapendijkje loopt van de Salverderweg naar de Leeuwarderweg… Lees meer >

Lyclemastraat

Deze straat is genoemd naar Petrus Lycklama ă Nijeholt. Hij stamde uit een geslacht van burgemeesters en juristen. Hij was burgemeester van Franeker van 1868 tot 1882; van Leeuwarden sinds… Lees meer >

Vijfhuizen en Zevenhuizen.

      Twee straten  in het uiterste oosten voor het brugje. Aan de trekvaart gelegen rij huizen  waar vroegen een houtzaag en oliemolen was, deze buurtschap was van groot belang,… Lees meer >