D.R. Jelle Bangastraat

 D.R. Jelle Bangastraat

Al op vierentwintigjarige leeftijd werd hij benoemd tot burgermeester van Franeker door Koning Willem 1, dat was in 1810, hij promoveerde aan de Academie van Franeker tot doctor in de geneeskunde en was bekend door zijn gedrevenheid, naast zijn drukke praktijk oefende hij de hoge ambt als burgermeester tot 1815 uit en daarna weer van 1847 tot 1865.
Hij werd ook geprezen vanwege zijn bijdragen die hij leverde tot de geschiedenis van de geschiedschrijving van Frieslands muzentempel, D.R.Banga vergaarde vele bouwstoffen  voor de geschiedenis van Franeker en levensberichten van de  voornaamste  beoefenaren van de geneeskunde, tot aan de dood van Boerhave.
De geneeskunde en de stad Franeker hebben rijkelijk geprofiteerd van deze begaafde man, hij zag het Atheneum opkomen en vergaan.
Hij werd op vier maanden na eenennegentig jaar oud, D.R. Jelle Banga overleed op 13 April 1877
De D.J.Bangastraat loopt van Oud Kaatsveld naar de Osingastraat.

 

4065185 (2) Bakkerij Jansons