Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering BV het Oosten op 4 maart 2019

Het is altijd spannend om een eerste keer ergens naar toe te gaan. Ik heb in mijn werkzame leven een aantal verenigingsvergaderingen meegemaakt, zowel als deelnemer alsook als bestuurslid, (en zelfs als vertegenwoordiger van gemeente/verhuurder) maar iedere groep heeft zijn eigen sfeer en geschiedenis.

Ik zag een redelijk gevulde zaal in De Stadsherberg met veel grijze hoofden, een vaker voorkomend verschijnsel binnen elke groep vrijwilligers. Bewoners, waarvan ik er na mijn eerste jaar in Franeker al een paar herkende, hoera! De sfeer was serieus, de betrokkenheid groot maar de meeste aanwezigen hadden dan ook een taak binnen de buurtvereniging als contactpersoon of bestuurslid.

De vergadering werd volgens een keurig schema afgewerkt: notulen vorige jaarvergadering, financiële verantwoording, verslag kascommissie, verslag activiteiten met toelichting op het al dan niet doorgaan, de planning voor dit jaar. Belangrijk punt was de herziening van het besluit om minder vaak oud papier op te halen inclusief de consequenties: er zijn meer vrijwilligers nodig om de ophaal te regelen. Maar het oud papier wordt weer maandelijks ingezameld!

Er werden nieuwe contactpersonen voorgesteld, die in het eerstvolgende boekje worden vermeld. Twee contactpersonen ( mevr v. Duinen en Mevr.v.Straten) bedankten na tientallen jaren van trouwe ondersteuning.

Tot slot was er de bestuurswisseling, waarbij voorzitter Merel Zeilstra na vier jaar de voorzittershamer overdroeg aan Tineke Hof. Zij is geen onbekende in de buurtcommissie: haar zus is ook voorzitter geweest. Omdat Hans van Esschoten de functie van penningmeester gaat invullen, bleef de functie van secretaris in het bestuur vacant. Wel was er een nieuw algemeen bestuurslid, mevrouw Hilda Akkerman. Er werd een dringende oproep gedaan voor een secretaris, maar op de vergadering zelf was er niemand die zich aanbood.

In de rondvraag, eigenlijk het belangrijkste moment van de vergadering, kwam een snelheidsbeperking (30 km) voor de Klaarkampstraat ter sprake. Hoewel kenners die optie kansloos achtten, zegde de nieuwe voorzitter toe, dit in de plannen voor directer contact met de gemeente, door bijvoorbeeld een buurtschouw, mee te nemen.

Het werd even heel stil toen Wiebe Tolsma meldde, dat hij voor zijn werkzaamheden een opvolger zocht. Dit werk achter de schermen: de mededelingenkastjes voorzien van actuele informatie, het ophalen van de boekjes en het verdelen daarvan over de contactpersonen was hem door gebrek aan informatie de afgelopen tijd niet makkelijk gevallen, voor hem een reden op te stoppen. Maar ook hiervoor was er niet direct een opvolger.

  • Samenvattend: een secretaris voor het bestuur en een manusje-van-alles voor het werk van Wiebe worden gezocht
  • Het programma voor het komende jaar is vastgesteld met o.a. een oktoberfeest
  • Er wordt weer iedere maand oud papier opgehaald, zij het niet vast op de derde woensdag van de maand. De eerstvolgende ophaaldag is alweer op 20 februari, dus de contactpersonen moeten de informatie huis aan huis verspreiden omdat dat nog nergens op papier staat. De gemeentekalender is allang verspreid. Wel staat het schema op de website en op facebook.
  • Er zijn plannen voor een buurtschouw samen met de gemeente.

Nadat de wisseling van het bestuur had plaatsgevonden, luidde oud-voorzitter Merel haar vierjarige zittingsperiode uit met een gezellige bingo. Toen was de serieuze stilte wel over. Dat uw verslaglegger daarbij met notabene twee prijsjes terugliep naar huis, maakte dat de regen na afloop bijna niet opviel….

 

Tijdens de jaarvergadering zijn de volgende foto`s gemaakt