Meester Flapperlaan

Deze keer gaan we naar het uiterste van de buurt het Oosten.

Meester Flapperlaan, Maurits Yettes Flapper werd te Idsega geboren op 14 augustus 1879,
Hij was een boerenzoon, maar zijn ouders wilden dat hij onderwijzer werd.
Hij liep de lagere school in blauwhuis door en in Sneek slaagde hij aan de normaalschool voor onderwijzer.
Meester flapper werd 2 mei 1902 te Franeker benoemd als onderwijzer van de rooms katholieke jongensschool.
Van 13 januari 1812 tot 1943 stond hij aan het hoofd van die school.
Een van de belangrijke functies die de heer Flapper verder uitgeoefend had was die van voorzitter van de huishoudschool in Franeker.
Van 1923 tot 1928 diende hij de school als leraar.
In 1928 werd meester Flapper tot voorzitter van het bestuur gekozen.
De grote bloei van deze huishoudschool was voor een niet gering deel aan zijn volledige inzet en vertrouwenwekkende persoonlijkheid te danken.
Voorts is hij verbonden geweest aan de gemeentelijke Handelsavondschool. In 1936 werd hij door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De Paus verleende Maurits Yettes Flapper de onderscheiding Pro ecclesia et Pontifice.
Hij heeft daarna nog diverse belangrijke functie, s gehad, op 3 maart 1977 is hij overleden.
Hij werd bemind door duizenden Franekers vanwege zijn optimisme en vriendelijkheid.
De Flapperlaan loopt achter de watertoren langs in oostelijke richting.

Mr.Flapper