Nieuwe penningmeester

Ik ben Daniël Scholten en ik ben 23 jaar oud. Al elf jaar woonachtig te Franeker en sinds augustus 2017 woonachtig op de Feikemastraat. Tegenwoordig studeer ik Commerciële Economie. Hiervoor heb ik Bedrijfseconomie gestudeerd op de NHL te Leeuwarden. Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat de huidige penningmeester wilde opstappen en dat er geen vrijwilliger was die de taak op zich wou nemen. Op dit moment voel ik me geroepen om deze taak op mij te nemen.

Mocht u bezwaar hebben dat ik deze functie krijg kunt u bezwaar indienen binnen 4 weken bij het volgende emailadres:

bvoostenfraneker@gmail.com of bij uw bekende contactpersonen.