Oud papier inzameling Buurtvereniging ’t Oosten te Franeker

Oud papier inzameling Buurtvereniging ’t Oosten te Franeker

Beste buurtbewoners,

Vorig jaar is besloten om de papierinzameling eens per twee maanden te doen omdat het steeds ingewikkelder werd om vrijwilligers te vinden.

Nu is gebleken dat dit plan praktische problemen oplevert omdat bij veel mensen de hoeveelheid oud papier te veel opstapelt. Hierdoor is op diverse plaatsen het oud papier naar andere inzamelpunten gebracht, wat een afname betekent in de opbrengsten voor de buurtvereniging. Daarnaast is de hoeveelheid papier dat in twee maanden opgehaald wordt eigenlijk net te veel voor wat in de papierwagen kan.

Het bestuur heeft in de afgelopen bestuursvergadering daarom besloten om het papier toch weer elke maand op te halen. We willen dit op een iets andere manier gaan organiseren. Het principe wordt weer gebruikt dat de straten elkaar weer afwisselen met het aanleveren van de vrijwilligers. Maar soms is dat best lastig te regelen of komt het moment toevallig slecht uit voor veel mensen in de straat. Daarom willen we een lijst maken met een groot aantal ‘back-ups’, mensen die eventueel wel een keer extra willen helpen als ‘de nood aan de man is’, en per mail of whatsapp gevraagd kunnen worden of ze tijd hebben. De penningmeester (Hans van Esschoten) is vanuit het bestuur aanspreekpunt en onderhoud, samen met een coördinator, het contact met de contactpersonen en de ‘back-up’ lijst. We proberen elke ophaalbeurt met 2 chauffeurs (incl. vrachtwagenchauffeur van Omrin), 6 lopers en een reserve de tijd van ophalen schappelijk te houden.

Door de gewijzigde frequentie van het ophalen, en omdat er verkeerde data in het informatieboekje stonden is als bijlage bij deze brief de lijst met juiste data opgenomen en de verdeling van de wijk. In de afvalkalender die u van Omrin hebt ontvangen staan de oude data nog. Het advies is om deze brief bij de afvalkalender te bewaren. Daarnaast is er een heel handige app van Omrin voor op de telefoons, daarin wordt door Omrin wel de wijzigingen verwerkt. Zie https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/omrin-afvalapp hoe de app te downloaden is.

Het ophalen van oud papier is een belangrijke inkomstenbron voor de buurtvereniging waardoor we mogelijkheden hebben om de leefbaarheid van de buurt blijvend te ondersteunen. De wijzigingen in het schema en de onduidelijkheden over de ophaaldata kunnen voor mensen vervelend zijn geweest, waarvoor excuses. We hopen met de beschreven manier van werken dat we iedereen enthousiast kunnen houden om mee te helpen met het papier ophalen.

Met vriendelijke groet,

Hans van Esschoten

Penningmeester Buurtvereniging ‘t Oosten

Data

(woensdag, 18:30 uur)

Wijkverdeling (contactpersonen) Straten (zie contactpersonen)

 

v.d. Bildtstraat 40

06-87176900

Februari 13, 2019 Wijkdeel 1 en 3
Maart 20, 2019 Wijkdeel 10 (mw. Wierdsma & mw. Zeilstra) Osingastraat, P. Krugerstraat, Oudkaatsveld
April 10, 2019 Wijkdeel 9 (mw. Jeths & mw. Hiemstra) Van Ghemmenichstraat,Dr. Jelle Bangastraat 
Mei 08, 2019 Wijkdeel 8 (mw. Terpstra & mw. Miedema) Turfkade, Dijkstraat, Zuiderkade, Lycklamastraat, Salverderweg 4 t/m 16, Teltingastraat,
Juni 05, 2019 Wijkdeel 7 (mw. Rondaan) Salverderweg v.a. 23, Schapedijkje, Albrondalaan, mr. Flapperlaan,
Juli 10, 2019 Wijkdeel 6 (mw. Meijer & mw. Hilarides) Van Harinxmaweg, Leeuwarderweg
Augustus 14, 2019 Wijkdeel 5 Lotsje Wiersma F. de Jongstraat, T. Weverstraat, Feikemastraat v.a. 42
September 11, 2019 Wijkdeel 4 (fam. de Lange) Swanenburg de Veijestraat, Feikemastraat t/m 43,
Oktober 16, 2019 Wijkdeel 3 (mw. De Boer &  . mv. Miriam Lei) Groen van Prinstererlaan, van der Bildtstraat
November 13, 2019 Wijkdeel 2 (mw. Tolsma) Roordastate, Lycklamastate, Klaarkamstraat, L. van Buerenstraat
December 11, 2019 Wijkdeel 1 (fam. Acda) Prins Willen de Zwijgerlaan, Vijfhuizen,Thorbeckeplein.
Januari, 2020 Wijkdeel 10
Februari, 2020 Wijkdeel 9
Maart, 2020 Wijkdeel 8
April, 2020 Wijkdeel 7
Mei, 2020 Wijkdeel 6
Juni, 2020 Wijkdeel 5
Juli, 2020 Wijkdeel 4
Augustus, 2020 Wijkdeel 3
September, 2020 Wijkdeel 2
Oktober, 2020 Wijkdeel 1
November, 2020 Wijkdeel 10
December, 2020 Wijkdeel 9

 

Papierophalers verzamelen iets voor 18:30 uur bij van der Woude fietsen