Oudpapier agenda 2020

Data (woensdag, 18:30 uur) Wijkverdeling (contactpersonen) Straten (zie contactpersonen)
Woensdag December 11, 2019 Wijkdeel 1 (fam. Acda) Prins Willen de Zwijgerlaan, Vijfhuizen
Woensdag, Januari 08, 2020 Wijkdeel 10 (mw. Wierdsma & mw. Zeilstra) Osingastraat, P. Krugerstraat, Oudkaatsveld
Woensdag, Februari 05, 2020 Wijkdeel 9 (mw. Jeths & mw. Hiemstra) Van Ghemmenichstraat, Dr. Jelle Bangastraat,
Woensdag, Maart

 04, 2020

Wijkdeel 8 (mw. Terpstra & mw. Miedema) Turfkade, Dijkstraat, Zuiderkade, Lycklamastraat, Salverderweg 1 t/m 16, Teltingastraat
Woensdag, April 01, 2020 Wijkdeel 7 (mw. Rondaan) Salverderweg v.a. 23, Schapedijkje, Albrondalaan, mr. Flapperlaan,
Woensdag, April 29, 2020 Wijkdeel 6 (mw. Meijer & mw. Hilarides) Van Harinxmaweg, Leeuwarderweg
Woensdag, Mei 27, 2020 Wijkdeel 5 (mw. Lotsje Wierdsma) F. de Jongstraat, T. Weverstraat, Feikemastraat v.a. 42
Woensdag, Juni 24, 2020 Wijkdeel 4 (fam. de Lange) Swanenburg de Veijestraat, Feikemastraat t/m 43,
Woensdag, Juli 22, 2020 Wijkdeel 3 (mw. De Boer & mw. Lei) Groen van Prinstererlaan, van der Bildtstraat
Woensdag, Augustus 19, 2020 Wijkdeel 2 (mw. Tolsma) Roordastate, Lycklamastate, Klaarkamstraat, L. van Buerenstraat
Woensdag,September 16, 2020 Wijkdeel 1 (fam. Acda) Prins Willen de Zwijgerlaan, Vijfhuizen
Woensdag, October 14, 2020 Wijkdeel 10 (mw. Wierdsma & mw. Zeilstra) Osingastraat, P. Krugerstraat, Oudkaatsveld
Woensdag, November 11, 2020 Wijkdeel 9 (mw. Jeths & mw. Hiemstra) Van Ghemmenichstraat, Dr. Jelle Bangastraat,
Woensdag, December 09, 2020 Wijkdeel 8 (mw. Terpstra & mw. Miedema) Turfkade, Dijkstraat, Zuiderkade, Lycklamastraat, Salverderweg 1 t/m 16, Teltingastraat
Januari, 2021 Wijkdeel 7 (mw. Rondaan) Salverderweg v.a. 23, Schapedijkje, Albrondalaan, mr. Flapperlaan,
Februari, 2021 Wijkdeel 6 (mw. Meijer & mw. Hilarides) Van Harinxmaweg, Leeuwarderweg
Maart, 2021 Wijkdeel 5 (mw. Lotsje Wierdsma) F. de Jongstraat, T. Weverstraat, Feikemastraat v.a. 42
April, 2021 Wijkdeel 4 (fam. de Lange) Swanenburg de Veijestraat, Feikemastraat t/m 43,
Mei, 2021 Wijkdeel 3 (mw. De Boer & mw. Lei) Groen van Prinstererlaan, van der Bildtstraat
Juni, 2021 Wijkdeel 2 (mw. Tolsma) Roordastate, Lycklamastate, Klaarkamstraat, L. van Buerenstraat
Juli, 2021 Wijkdeel 1 (fam. Acda) Prins Willen de Zwijgerlaan, Vijfhuizen