Van der Bildtstraat

Van der Bildtstraat;  licht ingeklemd tussen het oude kaatsveld en de van Ghemmenichstraat,  Jan Pieters van den Bildt was telescopenbouwer en was zeer kunstig en werd ook dan wel Jan Kunst genoemd.
Hij werd als timmermanszoon geboren in Vrouwenparochie op 17 september 1709, door toeval kreeg zijn leven een hele andere bestemming.
Jan Pieters had een klok die het niet deed en er was niemand die  het kon repareren en hij haalde uiteindelijk zelf het uurwerk uit elkaar, hij bestudeerde het uurwerk grondig en ontdekte het mankement en herstelde het.
Zelf vond hij dat niet bijzonder, maar zijn vrouw vertelde dit trots aan ieder die het maar wou horen.
Kort na dit gebeuren kreeg hij diverse klokken aangeboden met de vraag, of hij dat kon repareren, van af die tijd was hij klokkenmaker, hij verhuisde naar leeuwarden hij zag overal wel iets in en begon later een spiegelwinkel.
Maar op 21 juni 1734 vertrok hij weer met zijn vrouw naar Franeker, hij ging zich daar opnieuw aan klokken wijden.
Door bemiddeling van Willem Lore’, benoemde Gedeputeerde staten Jan Pieters van de Bildt in 1754 tot oppasser van het uurwerk der Friesche Hogeschool en tevens bewaarder en reparateur van de natuurkundige instrumenten.
Hij heeft nog diverse belangrijke dingen gedaan zoals het verbeteren van spiegeltelescopen en bouwde zeker driehonderdvijftig telescopen.
Tot aan zijn dood op 27 april 1791 bleef hij aan de hogeschool verbonden.
Ook het planetarium in Franeker is in het bezit van een telescoop van Pieters van der Bildt.