van Ghemmenichstraat

Beste buurtbewoners.

Ik heb van Willem Miedema een boekje gekregen waarin de straatnamen worden omschreven.
Nu ben ik van plan om daar af en toe een stukje over te gaan schrijven.

Groeten Henk Jets

v.Ghemmenichstraat

De eerste straat, is de straat waar ik zelf woon, dat is de Van Ghemmenichstraat en die komt er niet zo best van af.
De Van Ghemmenichs vormden een oud patriciërsgeslacht te Franeker, drie leden van dit geslacht waren achtereenvolgens in de 1600e’eeuw secretaris van Franeker.
Er werd een bezwaarschrift aan de Gedeputeerden staten gericht daar werd geklaagd dat de magistraat onwettig handelde, de kritiek richtte zich vooral tegen Jacobus van Ghemmenich, deze was secretaris van de stad, bovendien fiscaal belast met de inning van belastinggelden, verder rentmeester van het stadskantoor en ouderling, armvoogd, ontvanger van inkomsten van het proevenhuis en diverse ander zaken.
Het stadsproevenhuis aan het west (schilcampen), waarin de proeveniers zich tegen een bepaalde inkoopsom konden inkopen, had hij bij de stichting in 1656 enig kapitaal, maar ook dat was in de ruïne van de stadsfinanciën verdwenen en men weet dit aan Van Ghemmenichs wanbeleid, het ene gat werd met het andere gat gestopt.
Ook andere inkomsten: Gildegeld, Brouwersgeld, Herbergiers, Molenaars, Wagenaars-, Trekschepersgeld, werden in een bodemloze put gestopt.
In 1656 werd Van Ghemmenich van zijn post ontheven, omdat hij beweerde zelf geld tekort te zijn gekomen.
In oktober 1662 stierf Jacob van Ghemmenich, hij werd 54 jaar oud.