Algemene ledenvergadering 19 maart 2024

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering (AVL) op dinsdagavond 19 maart 2024 om 20.00 uur in De Stadsherberg te Franeker. In deze vergadering, die één keer per jaar wordt gehouden, kijken we terug op het reilen en zeilen van het afgelopen jaar 2023 door middel van een Jaarverslag, de Jaarrekening, waarin het bestuur de financiële verantwoording aflegt, en worden de plannen voor het komende jaar 2024 gepresenteerd.

Zaken die worden doorgenomen, kunt u hieronder downloaden