Contactpersonen

Zijn er zieken of geboortes of andere bijzonderheden die een contactpersoon moet weten, geef het dan even door want een contactpersoon kan niet alles weten wat er in haar/zijn straat(en) gebeurt.

Mevr. Coby de Boer (aanspreekpunt contactpersonen)
Groen van Prinstererlaan 18
Tel. 396824
Mevr Kim Kui
Dr.J. Bangastraat 45
Mevr. Rondaan
Salverderweg 31
Schapedijkje / Salverderweg vanaf 23
Albrondalaan / Meester FlapperlaanTel. 397969
Nico v/d. Woude                                                                      Oud kaatsveld 13                                                                Oud Kaatsveld / Paul Krugerstraat                                     Tel 0641639101
Mevr. W.Meijer
Van Harinxmaweg (5a)
Zevenhuizen
Tel. 06 48 10 99 91
Mevr Betty De Lange
Feikemastraat 17
Feikemastraat(17) t/m 43 / Sw. de Veijestraat
Tel 394099
Mevr. R.Hilarides
Leeuwarderweg 11
Tel. 382728
Mevr. Jannie Tolsma/ Mevr.Tineke van Oranje
L. van Bueren 10- Klaarkamstraat 7
Klaarkampstraat / Roordastate / Lycklamastate
JannieTel. 395073- Tineke tel.nr. 0651902681
Mevr.Lotsje Wiersma
F. de Jongstraat (12)  / Feikemastraat vanaf 42
T. Weverstraat
Tel.853332
Mevr. Diny Wierdsma
Osingastraat 30
Tel.  06-15301310

 Vacant

Mevr. Corry Jeths
V. Ghemmenichstraat 7
Tel. 234451
Mevr.  Anneke Miedema
Salverderweg (4) 1 tot nr. 16   / Teltingstraat; Lycklamastraat
Tel. 394874
 Mevr. Ida Terpstra
Dijkstraat 63 / Turfkade / Molepôlle
Tel. 392251
Mevr.J. Acda
Willem de Zwijgerlaan (3) ,Vijfhuizen; Thorbeckestraat
Tel. 396516