Straatnamen

Laatste straatnaam.

Met de Turfkade is een eind  gekomen aan de bijdrage van Henk Jets. Hij heeft alle straten beschreven.Het bestuur en de redactie  is hem hier dankbaar voor.    

van Ghemmenichstraat

Beste buurtbewoners. Ik heb van Willem Miedema een boekje gekregen waarin de straatnamen worden omschreven. Nu ben ik van plan om daar af en toe een stukje over te gaan… Lees meer >

Turfkade

Turfkade   In 1915 heerste er, ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog ook in Franeker een grote werkloosheid. Om deze enigszins te beteugelen werden er in dat jaar diverse werken… Lees meer >

Meester Flapperlaan

Deze keer gaan we naar het uiterste van de buurt het Oosten. Meester Flapperlaan, Maurits Yettes Flapper werd te Idsega geboren op 14 augustus 1879, Hij was een boerenzoon, maar… Lees meer >

Albartus Teltingstraat

Een  man die voor Franeker en voor het hele gewest zeer belangrijk is geweest. Albartus Telting maakte deel uit van het bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis. Hij bezette daarin zijn… Lees meer >

D.R. Jelle Bangastraat

 D.R. Jelle Bangastraat Al op vierentwintigjarige leeftijd werd hij benoemd tot burgermeester van Franeker door Koning Willem 1, dat was in 1810, hij promoveerde aan de Academie van Franeker tot… Lees meer >

Van der Bildtstraat

Van der Bildtstraat;  licht ingeklemd tussen het oude kaatsveld en de van Ghemmenichstraat,  Jan Pieters van den Bildt was telescopenbouwer en was zeer kunstig en werd ook dan wel Jan Kunst… Lees meer >

Feikemastraat

Feikemastraat; deze straat ligt tussen de Leeuwardenweg en de Salverderweg en wordt ten oosten afgesloten door de Tiete Weverstraat, de straat kreeg deze naam ter nagedachtenis aan alle leden van de… Lees meer >

Mr.G. Groen van Prinstererlaan.

In de volksmond ook wel het Kanaal genoemd omdat het vroeger langs de hele Harlingertrekvaart liep, Guillaume Groen van Prinsterer was in de negentiende eeuw, een opvallend figuur in de… Lees meer >

Van Harinxmaweg

Van Harinxmaweg; die ligt aan de noordkant van het Harinxmakanaal en loopt naar Zevenhuizen. Het kanaal draagt de naam van een geslacht waarvan de leden bij opvolging in Friesland belangrijke functies… Lees meer >