Bestuur

Bestuurssamenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter:
Tineke Hof
Feikemastraat 19
bvoostenfraneker@gmail.com
Leden bestuur:
Hilda Akkerman
coördinatie contactpersonen
Thorbeckestraat 9
Secretariaat:(tijdelijk)
Hans van Enschoten
gr. v. Prinstererlaan 16
bvoostenfraneker@gmail.com
Aspirant secr. Loeki de Boer-Althof

Aspirant bestuur Wanda Meijer

Penningmeester:
Hans van Enschoten
gr. v. Prinstererlaan 16
bvoostenfraneker@gmail.com