Bestuur

Bestuurssamenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter:
Tineke Hof
Feikemastraat 19
bvoostenfraneker@gmail.com
Leden bestuur:
Hilda Akkerman (coördinatie contactpersonen)
Thorbeckestraat 9
Wanda Meyer
Zevenhuizen
Secretariaat:
Loeki de Boer-Althof
Salverderweg
bvoostenfraneker@gmail.com
 

 

Penningmeester:
Hans van Enschoten
gr. v. Prinstererlaan 16
bvoostenfraneker@gmail.com