Algemene ledenvergadering 21 maart 2023

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering (AVL) op dinsdagavond 21 maart 2023 om 20.00 uur in De Stadsherberg te Franeker. In deze vergadering, die één keer per jaar wordt gehouden, kijken we terug op het reilen en zeilen van het afgelopen jaar 2022 door middel van een Jaarverslag, de Jaarrekening, waarin het bestuur de financiële verantwoording aflegt, en worden de plannen voor het komende jaar 2023 gepresenteerd. Indien jullie zelf nog punten aan de agenda willen toevoegen kan dat door een e-mail te sturen naar info@bvhetoostenfraneker.nl vóór 13 maart a.s.

Zaken die worden doorgenomen, kunt u hier downloaden