Bankrekening nummer

Het bankrekeningnummer van bv “Het Oosten” is NL63RABO 0119 348 497. Hier kunt U de contributie (€ 15)op overmaken

onder vermelding naam en adres.