‘Beweeg- en ontmoetingsplekken Het Oosten’ wint LF2028-prijs

It IMF-projekt ‘Beweeg- en ontmoetingsplekken Het Oosten’ is de winner fan de LF2028-priis yn de regio Noardwest- Fryslân! Platformlid Fiona Carpentier overhandigde vandaag de cheque van 2028 euro aan Debbie Bakker, commissielid speeltuinen van Buurtvereniging Het Oosten in Franeker. Eerder dit jaar ontving de vereniging subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns voor het project. Met de bijdrage worden twee oude speeltuinen omgetoverd naar beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Er komt o.a. een trapveldje, een kabelbaan en een jeu de boules baan. Ook kunnen de buurtbewoners de bijbehorende pluktuin met elkaar onderhouden. In gesellich moetingsplak dêr ’t elkenien wolkom is! Fan herte lokwinske!

Kijk hier op de officiele website van Provinsje Fryslan