Van Harinxmaweg

Van Harinxmaweg; die ligt aan de noordkant van het Harinxmakanaal en loopt naar Zevenhuizen.
Het kanaal draagt de naam van een geslacht waarvan de leden bij opvolging in Friesland belangrijke functies bekleden, onder andere als Grietman, jurist en Commissaris van de Koningin.
In ons geval was van belang  mr. Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten, die hier van 1878 tot 1909 Commissaris van de Koningin was.
Hij schonk in 1883 de Permanente Commissie van Franeker Kaatspartij( P.C. ) een prachtige, in zilver gedreven wandelbal.
Deze wordt elk jaar uitgereikt aan de Koning van de partij.
Het is een grote eer om deze bal om de hals te dragen.
In 1909 werd mr, Peter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten Commissaris van de Koningin van Friesland.
Deze Commissaris heeft zich vooral op het gebied van de waterstaat in Friesland zich zeer verdienstelijk gemaakt.
Door zijn toedoen zijn, na de afsluiting van de Zuiderzee, de zeedijken in Friesland hoger opgetrokken.
Bij de stormramp van 1 februari 1953 is Friesland daardoor van een grote ramp gespaard gebleven.
Het was voor deze magistraat geboren te Beesterzwaag in 1870 en overleden te Olterterp in 1954,  een bittere pil, toen hij zijn zetel in mei 1945 moest verlaten.
Hij was indertijd nogal bevriend met de leden van het Konings Huis.
Aan de Van Harinxmaweg hebben diverse industrieën gezeten, tegenwoordig is daar niet meer zoveel van over