Laatste straatnaam.

Met de Turfkade is een eind  gekomen aan de bijdrage van Henk Jets. Hij heeft alle straten beschreven.Het bestuur en de redactie  is hem hier dankbaar voor.