Mr.G. Groen van Prinstererlaan.

In de volksmond ook wel het Kanaal genoemd omdat het vroeger langs de hele Harlingertrekvaart liep,
Guillaume Groen van Prinsterer was in de negentiende eeuw, een opvallend figuur in de politiek, hij werd geboren in Voorburg op 1801 en overleed tien mei 1876, Groen studeerde rechten en letteren te Leiden en promoveerde daar op 17 december 1823 in beide faculteiten.
In 1829 werd hij secretaris van het kabinet des Konings, zijn bedenkingen tegen de regeringspolitiek deden hem in 1836 besluiten om zijn ontslag in te dienen.
Ook aan de grondwetherziening leverde hij zijn aandeel.
Van 1862 tot 1866 was hij lid van de dubbele Tweede kamer, hij leek een sterke persoonlijkheid, maar was toch onevenwichtig en noemde zichzelf Anti Revolutionair Christelijk en Historisch tegelijk.
Zijn  stijl van optreden en zijn meesterschap van het woord maakte hem tot een zeer gewaardeerde volksvertegenwoordiger.
( Ik laat nu een gedeelte voor wat het is, want dat is niet interessant voor de meeste van ons,) wel nog even vermelden dat Groen later voorstander voor de school met een rechtzinnige-protestantse signatuur was en pleitbezorger voor de bijzondere school.
Kort voor zijn dood verdedigde hij toch weer de openbare gezindeschool.
Als geschiedschrijver heeft Groen blijvende verdiensten, zijn naam wordt steeds met ere genoemd.

ap 39 Kanaalweg (2)