Oud Papier 27-5-2020

Deze toppers haalden ditmaal het oud papier voor u op!!! Met dank aan Hielke Niek, Evert, Jan en Sjoerd ???Het bestuur wil allereerst de papierophalers van harte bedanken voor de inspanning. Er was zo veel papier dat het niet eens allemaal in de Omrin wagen paste!
We willen ook alle buurtbewoners bedanken voor het meehelpen door verzamelplaatsen te maken! Top!