Turfkade

Turfkade

 

In 1915 heerste er, ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog ook in Franeker een grote werkloosheid.

Om deze enigszins te beteugelen werden er in dat jaar diverse werken uitgevoerd.

Een daarvan was het afgraven het Oosterbolwerk.

Als u op een mooie dag een wandeling maakt over de nog resterende gedeelten bolwerk en u geeft zich daar rekenschap van, dan begrijpt u dat bij zo`afgraving een enorme hoeveelheid grond vrijkomt.

Welnu, daar heeft men toen het Franekerend mee gedempt.

Franeker kreeg in 1200 zijn omwallingen (Bolwerken).

Na  de afgraving van het Oosterbolwerk  ontstond dus de Turfkade zoals wij die nu kennen.

Na de afgraving kon ook de woningbouw aan de genoemde kade zich ontwikkelen.

Aan de Turfkade lagen nog jaren na 1915 geregeld vele turfschepen te lossen en deze kade dankt daaraan haar naam.

De Turfkade loopt vanaf het Leeuwardenend tot aan de Oosterpoortsdam.

Op de foto zien we op de voorgrond de Oosterpoortsdam, dan de woningen aan de Turfkade, daarachter de nu vervangen Rooms Katholieke kerk en ten slotte de Martinitoren.

 

Groet Henk Jeths