BV ’t Oosten

De leukste buurtvereniging van Franeker

Latest Posts

Oud Kaatsveld

Oud Kaatsveld, als je van de Leeuwardenweg het brugje over gaat ligt aan de rechterkant de Stadsherberg. Het was tot 1900 een traditie geworden, dat de kasteleins in stad en… Lees meer >

Salverder weg

Aan de uitloop van de Salverderweg bevindt zich de heerlijkheid Salverd zoals deze Franeker uitbuurt wel is genoemd. Dr G.A Wumkes vermeld in zijn stads- en Dorpskroniek van Friesland, veel… Lees meer >

Schapendijkje

We gaan deze keer over de nieuwe brug en gaan naar het Schapendijkje dat in het uiterste van het Oosten licht. Het Schapendijkje loopt van de Salverderweg naar de Leeuwarderweg… Lees meer >

Lyclemastraat

Deze straat is genoemd naar Petrus Lycklama ă Nijeholt. Hij stamde uit een geslacht van burgemeesters en juristen. Hij was burgemeester van Franeker van 1868 tot 1882; van Leeuwarden sinds… Lees meer >

Vijfhuizen en Zevenhuizen.

      Twee straten  in het uiterste oosten voor het brugje. Aan de trekvaart gelegen rij huizen  waar vroegen een houtzaag en oliemolen was, deze buurtschap was van groot belang,… Lees meer >

Maaike de Boer

Het is mij  weer gelukt om iemand te strikken voor een interview en wel mevrouw Maaike de Boer sinds 1996 woonachtig in de Feikemastraat nr.41. Daarvoor woonde zij in Wommels…. Lees meer >

Roel Roosma

Mijn oproep in het vorige buurtkrantje heeft resultaat opgeleverd. De dochter van de heer Roosma belde mij dat haar vader genoeg te vertellen had en zij heeft hem overgehaald voor… Lees meer >

Wiebe Tolsma

  Donderdagavond 11 juli ben ik te gast bij iemand die door het leven gevormd is en nog steeds op zoek is naar zijn grenzen. Wiebe Tolsma, ken ik al… Lees meer >

Cobie de Boer

Woensdagmiddag 2 oktober ben ik te gast bij Coby de Boer. Vele generaties in Franeker kennen haar als “Oppasmoeder “ . De buurtvereniging kent haar vooral als contactpersoon . Inmiddels… Lees meer >

Anke Bootsma-Altenburg

Na mijn oproep in het laatste Buurtkrantje : Wie wil zijn levensverhaal vertellen aan de buurt?, zijn er gelukkig reacties binnen gekomen en kan ik dus weer even verder. De… Lees meer >